Proiecte POCU


Proiect POCU - Cod SMIS 106643
"Educaţia face diferenţa"

       Proiectul "Educaţia face diferenţa" este un proiect de bună practică în domeniul educaţiei.
       Urmărim transferul rezultatelor către alte şcoli la nivel local şi judeţean, precum şi la nivel naţional prin publicarea online a unor resurse educaţionale folosite în proiect
       Manualul de curs - Tehnici activ-participative de învăţare cu metode experienţiale - este un instrument educaţional de folos pe care îl puteţi descărca de aici.


Educatia face diferenta

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axei prioritare 6 "Educaţie şi competenţe"

Prioritatea de investiţii 10 (i) "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare"

Titlu: "Educaţia face diferenţa"

Cod MySMIS: POCU/74/6/18/106643


Comunicat de presă


9 Mai 2018, Rodna, judeţul Bistriţa - Năsăud


Educatia face diferenta

       "Educaţia face diferenţa" la Liceul Tehnologic "Florian Porcius" Rodna, judeţul Bistriţa - Năsăud

       Liceul Tehnologic "Florian Porcius" Rodna, împreună cu partenerul Asociaţia Inceptus România - implementează, începând cu data de 09 Mai 2018, proiectul POCU "Educaţia face diferenţa", cod SMIS 106643.

       Rata abandonului şcolar reprezintă un indicator prin care se evaluează performanţele sistemului educaţional. Din altă perspectivă, acesta semnalează şi unele aspecte ale vieţii sociale şi economice, care pot influenţa accesul populaţiei la educaţie. Elevii din mediul rural par a fi mai vulnerabili, în opinia cadrelor didactice, din perspectiva dificultăţilor de învăţare şi a motivaşiei reduse pentru activităţile şcolare. Proiectul, prin intermediul activităţilor propuse, vizează îmbunătăţirea acestor dificultăţi şi astfel scăderea ratei abandonului şcolar.

       Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 luni (mai 2018 - mai 2021) şi beneficiază de cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Programul "ŞCOALĂ PENTRU TOŢI", Axa prioritaraă Axei prioritare 6 "Educaţie şi competenţe".

       Obiectivul general al proiectului îşi propune diversificarea măsurilor de prevenţie/intervenţie împotriva părăsirii timpurii a şcolii adresate copiilor/elevilor cu risc educaţional crescut şi cadrelor didactice din Liceul Tehnologic "Florian Porcius" Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud.

       Valoarea totală a proiectului este de 5 512 313,54 lei, din care 98,46% reprezintă finanţare nerambursabilă.

       Proiectul urmăreşte implicarea a 3 categorii de grupuri ţintă:

1. Elevi: 595

 • 115 copiii ante şi preşcolari, din care:
 • 25 antepreşcolari
 • 90 preşcolari
 • 480 elevi din ciclul primar şi gimnazial

2. Cadre didactice şi personal auxiliar: 65 persoane
3. Părinţi: minim 595 părinţi ai copiilor din grupul ţintă

       Care sunt principalele activităţi şi rezultate?

 • Implementarea în sistemul actual de învăţământ preşcolar a unui program prelungit pentru ante şi preşcolari;
 • Program şcoala după şcoală (SDS) pentru copiii din clasele primare şi gimnaziale, inclusivconsiliere vocaţională pentru clasele VII-VIII;
 • Implementarea unei alternative educaţionale de tip "Step by step" pentru 100 de elevi din învăţământul primar;
 • Program de sprijin pentru îmbunătăţirea performanţelor elevilor din ciclul gimnazial şi susţinerea participării la concursuri şcolare;
 • Servicii de consiliere psihologică, orientare educaţională pentru elevi, inclusiv logopedie;
 • şcoala părinţilor- educaţie parentală şi seminarii de parenting adresate părinţilor;
 • Pachet integrat pentru formarea şi dezvoltarea multilaterală a cadrelor didactice şi personalului de sprijin din cadrul Liceului Tehnologic "Florian Porcius" Rodna

Accesul la toate activităţile oferite în cadrul proiectului este gratuit.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020


MANAGER PROIECT
Nastasia-Vali GANEA, director Liceul Tehnologic "Florian Porcius" Rodna


 •   Anunţuri:

29.10.2020

ASOCIAŢIA IAINCEPTUS ROMÂNIA

       Căutăm consilieri şcolari, dornici să lucreze cu copii şi motivaţi să îşi construiască o carieră în domeniul consilierii.
       Dacă aveţi experienţă de minim 3 ani în domeniul consilierii şi vă doriţi venit suplimentar acest loc de muncă este pentru dvs.
       Poziţia este valabilă pentru Comuna Rodna, jud. Bistriţa - Năsăud, iar experienţa este obligatorie.
Suplimentare solicităm următoarele calităţi:

 • - să fiţi răbdători şi calmi;
 • - să vă placă să lucraţi cu copiii;
 • - să aveţi creativitate şi imaginaţie;
 • - să aveţi un simţ al detaliului foarte bine dezvoltat;
 • - să fiţi dinamici şi flexibili;

       Programul este part-time, 5 zile pe săptămână de la orele 13:00 - 17:00 sau 13:00 - 15:00
       Dacă sunteţi interesaţi sau ne puteţi ajuta cu o recomandare, aşteptăm CV-ul la adresa de email: scoalainceptus@gmail.com04.02.2019

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Materiale consumabile şi alte produse similare necesare proiectului A3, A4". Data limită: - 08 Februarie 2019 ora 1800

Detalii - vezi aici!


07.01.2019

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Achiziţie de combustibil".
Data limită: - 11 Ianuarie 2019

Detalii - vezi aici!


19.12.2018

Anunţ achiziţie directă servicii de catering pentru şcoli ID 106643

ANUNŢ / Solicitare oferte de preţ privind desfăşurarea achiziţiei directe pentru atribuirea contractului de prestare servicii de catering pentru şcoli în cadrul proiectului POCU/74/6/18
Data limită: - 03 Ianuarie 2019, ora 1200

ANUNŢ

CAIET DE SARCINI

CONTRACT DE SERVICII

FORMULARE


23.10.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Servicii cazare 2 educatoare pentru cursul de formare şcoala Waldorf". Data limită: - 26 Octombrie 2018 ora 1200

Detalii - vezi aici!


24.09.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Achiziţie de combustibil".
Data limită: - 27 Septembrie 2018

Detalii - vezi aici!


19.09.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Materiale consumabile şi alte produse similare necesare proiectului A3, A4". Data limită: - 24 Septembrie 2018 ora 1200

Detalii - vezi aici!


11.09.2018

Anunţ achiziţie directă servicii de catering pentru şcoli ID 106643

ANUNŢ / Solicitare oferte de preţ privind desfăşurarea achiziţiei directe pentru atribuirea contractului de prestare servicii de catering pentru şcoli în cadrul proiectului POCU/74/6/18
Data limită: - 25 Septembrie 2018

ANUNŢ

CAIET DE SARCINI

CONTRACT DE SERVICII

FORMULARE


23.08.2018

Rezultatele obţinute la concursul organizat de Liceul Tehnologic "Florian Porcius" Rodna pentru ocuparea posturilor vacante de experţi naţionali în proiectul "Educaţia face diferenţa", ID 106643

Detalii - vezi aici!


22.08.2018

Rezultatele obţinute la selecţia dosarelor la concursul organizat de Liceul Tehnologic "Florian Porcius" Rodna pentru ocuparea posturilor vacante în proiectul "Educaţia face diferenţa", ID 106643

Detalii - vezi aici!


06.08.2018

Conducerea LICEULUI TEHNOLOGIC "FLORIAN PORCIUS" RODNA
Anunţă SCOATEREA LA CONCURS a posturilor vacante de EXPERŢI NAŢIONALI, în cadrul proiectului POCU "Educaţia face diferenţa", Cod SMIS 106643

Detalii - vezi aici!


03.08.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Furnizare echipamente IT pentru dotarea sălii multimedia". Data limită: - 09 August 2018

Detalii - vezi aici!


03.08.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Furnizare mobilier pentru dotarea sălii multimedia". Data limită: - 06 August 2018

Detalii - vezi aici!


02.08.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Materiale consumabile şi alte produse similare necesare proiectului A3, A4". Data limită: - 08 August 2018

Detalii - vezi aici!


12.07.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Servicii de formare acreditată în pedagogia Waldorf pentru 2 educatoare (A)".
Data limită: - 16 Iulie 2018

Detalii - vezi aici!


12.07.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Hrană 2 participanţi GT formare Waldorf cadre didactice".
Data limită: - 16 Iulie 2018

Detalii - vezi aici!


12.07.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Achiziţie de combustibil".
Data limită: - 16 Iulie 2018

Detalii - vezi aici!


11.07.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Servicii cazare 2 educatoare pentru cursul de formare şcoala Waldorf".
Data limită: - 16 Iulie 2018

Detalii - vezi aici!


02.07.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Materiale consumabile şi alte produse similare necesare proiectului A3, A4". Data limită: - 05 Iulie 2018

Detalii - vezi aici!


29.06.2018

Rezultate concurs pentru ocuparea postului de ASISTENT MANAGER

Detalii - vezi aici!


18.06.2018

Conducerea LICEULUI TEHNOLOGIC "FLORIAN PORCIUS" RODNA
Anunţă SCOATEREA LA CONCURS a postului de ASISTENT MANAGER, în cadrul proiectului POCU "Educaţia face diferenţa", Cod SMIS 106643

Detalii - vezi aici!


18.05.2018

Rezultate concurs pentru ocuparea posturilor de ASISTENT MANAGER şi MANAGER FINANCIAR

Detalii - vezi aici!


14.05.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Pachet materiale informative Proiect POCU/74/6/18/106643". Data limită: - 18 Mai 2018

Detalii - vezi aici!


14.05.2018

ANUNŢ SOLICITARE OFERTĂ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect "Comunicat de presă Proiect POCU/74/6/18/106643". Data limită: - 18 Mai 2018

Detalii - vezi aici!


09.05.2018

Conducerea LICEULUI TEHNOLOGIC "FLORIAN PORCIUS" RODNA
Anunţă SCOATEREA LA CONCURS a posturilor de ASISTENT MANAGER şi MANAGER FINANCIAR, în cadrul proiectului POCU "Educaţia face diferenţa", Cod SMIS 106643

Detalii - vezi aici!LICEUL TEHNOLOGIC FLORIAN PORCIUS RODNA